ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi irányelvek a GDPR 13 & 14-es pontjának megfelelően

Köszönjük érdeklődését weboldalunk és szolgáltatásaink iránt. Személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra, ezért az Ön adatait csak a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseinek) megfelelően kezeljük. Az Ön által megadott információkat bizalmasan kezeljük, és kizárólag a megadott célokra használjuk fel.

Jelen adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt Önnek a TODAY Experts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. 5. em. 2A.; cégjegyzékszám: 01-09-404793;  a továbbiakban: Adatkezelő) által a https://today-experts.hu/ weboldal, valamint a Társaság jogosultsága alá eső szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelési eljárások legfontosabb szempontjairól, különösen arról, hogyan használhatjuk fel az Ön személyes adatait, illetve a felhasználás részleteiről.

Az adatkezelő és elérhetőségei: 

Adatkezelő neve: TODAY Experts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. 5. em. 2A.

Cégjegyzékszám: 01-09-404793

E-mail cím:  

Telefonszám: + 36  705559458

Személyes adatait csak az alábbi esetekben kezeljük:

 1. Személyes adatok jelentkezéshez kapcsolódó kezelése
  1.a Jelentkező első kapcsolatfelvétele, jelentkezői profil készítése

Hae-mailben vagy a https://todayexperts3.hr4you.org/applicationForm.php?sid=4614&page_lang=de online jelentkezési platformon keres fel minket állásra jelentkezőként, akkor az Ön által megadott adatokat rendszerünk rögzíti, és jelentkezői profilt készít. Arra szeretnénk kérni, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy csak a jelentkezéshez szükséges adatokat adja meg a részünkről történő könnyebb és hatékonyabb feldolgozásához, de személyes adatainak védelme érdekében is. Amennyiben további jelentkezési dokumentumokra van szükségünk, közvetlenül felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Kezelt adatok köre: név, lakcím (opcionálisan megadható), e-mail cím, feltöltött vagy megküldött önéletrajz, motivációs levél, referencia, telefonszám (opcionálisan megadható)

Amennyiben profilt hozott létre bármely közösségi média platformon – mint például Xing, LinkedIn, Stepstone vagy Karriere.at -, hogy elérjen üzleti kontaktokat, úgy az adott adatbázisra vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek megtartása mellett jogszerűen megszerzett személyes adatait kezelhetjük abból a célból, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, amennyiben profilja kielégítheti az ügyfelünk igényét. Ezt jogunkban áll megtenni a mindenkori közösségi média irányelveinek alapján. Csak az Ön által közzétett adat kategóriákat tudjuk felhasználni, például elérhetőségeket és feltöltött önéletrajzokat.

Az adatkezelés célja az Önnel történő kapcsolatfelvétel, az Ön kapcsolati adatainak tárolása és iktatása rendszerünkben, hogy a jövőben elindulhasson a jelentkezési folyamat, valamint keresés, szűrés az Adatkezelő részéről a jelentkezők között a partnereink által megadott preferenciáknak megfelelően,

Adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása Hozzájárulását azonban bármikor visszavonhatja a   címre küldött üzenettel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Közvetlen kapcsolatfelvétel esetén a feldolgozás a HR4YOU AG (Ulbarger Straße 52, 26629 Großefehn/Timmel, Németország) és a Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) alkalmazásával történik. Emiatt az adatai a szervereikre kerülnek. A Microsoft Corporation esetében előfordulhat, hogy az Ön adatait az Egyesült Államokba továbbítjákData Privacy Framework  alapján. 


A kezelt adatokat az Ön hozzájárulásának a visszavonásáig, de legfeljebb hat (6) hónapig tároljuk rendszerünkben, majd ezt követően töröljük, kivéve, ha ezen időszakon túl is az adatbázisban kívánja hagyni személyes adatait, mely esetben adatait a jelen adatvédelmi szabályzat 1.c. pontja alapján kezeljük tovább. Továbbá, kérésére leállíthatjuk vagy törölhetjük adatainak kezelését.

Önnek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége, azonban a szükséges adatok hiányában nem áll módunkban Önt semmilyen jelentkezési folyamatban figyelembe venni és szolgáltatásainkat felajánlani.
Kezelt adataihoz bármikor hozzáférhet. Ehhez küldjön kérelmet a HR4YOU részére e-mailbena   címre.

Adatok megismerésére jogosultak köre: Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkatársak a feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükséges esetben, mértékben és ideig

1.b Jelentkezési folyamat

Miután kérésének megfelelően hozzáadtuk profilját rendszerünkhöz vagy Ön today-experts.hu/career/) weboldalon regisztráció nélkül közvetlenül jelentkezett egy konkrét álláshirdetésre, az Ön alkalmasságára vonatkozó információit, például képesítését, készségeit és munkatapasztalatát, első lépésben felhasználjuk annak felmérésére, hogy profilja megfelel-e az megüresedett pozíció(k)hoz szükséges képesítéseknek. Amennyiben Önt megfelelő jelöltnek tartjuk a pozícióra, adatait továbbítjuk ügyfelünknek, hogy ügyfelünk közelebbről is megtekinthesse ajánlásunkat. Az Ön adatainak automatikus értékelése nem történik meg.

A pályázati eljárás célja a jelentkezővel szerződéskötés kezdeményezése, segítségnyújtás az álláskeresésben, partnereink számára a megfelelő álláskeresők beazonosításának a lehetővé tétele. Hozzájárulását azonban bármikor visszavonhatja a  címre küldött üzenettel.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A jelentkezési eljárás során a feldolgozás a HR4YOU AG (Ulbarger Straße 52, 26629 Großefehn/Timmel, Németország) és a Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) alkalmazásaival történik. Emiatt az adatai a szervereikre kerülnek. A Microsoft Corporation esetében előfordulhat, hogy az Ön adatait az Egyesült Államokba továbbítják  Data Privacy alapján. További címzettek – a fent említett esetekben – a TODAY-Experts GmbH és a TODAY Experts Oberösterreich GmbH ügyfelei.

Adatok megismerésére jogosultak köre: Az adatok címzettjei a munkáltatók, akik a jelentkezők iránt érdeklődnek.

A jelentkezési eljárás során kezelt adatokat a hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb hat (6) hónapig tároljuk rendszerünkben, majd ezt követően töröljük, kivéve, ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a jelentkezési folyamat során egy meghatározott, megüresedett álláshelyre és annak betöltésre felhasználjuk. Az adatokat legfeljebb hat hónapig tároljuk de hagyhatja, hogy adatait a hat hónapos időszakon túl is tároljuk adatbázisunkban. Ezen túlmenően kérésére leállítjuk vagy töröljük adatainak feldolgozását. Önnek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége, azonban az adatok hiányában nem áll módunkban Önt semmilyen jelentkezési folyamatban figyelembe venni és szolgáltatásainkat felajánlani. Feldolgozott adataihoz bármikor hozzáférhet. Ehhez küldjön kérelmet a HR4YOU bejelentkezéshez e-mailben a   címre.

Az álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott személyes adatok kezelését az Adatkezelőn kívül a potenciális munkáltatók is végzik, az általuk végzett adatkezelés körülményeiről a potenciális munkáltatók tudnak tájékoztatást adni. A potenciális munkáltatók a megosztott adatok tekintetében önálló adatkezelőként járnak el. Az adattovábbítást követően Ön a továbbított adatok vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályok alapján fennálló jogait az adott munkáltatónál érvényesítheti.

1.c TODAY Experts Talent Pool

Pályázati dokumentumait kérése és nekünk adott előzetes hozzájárulása alapján a TODAY Experts Talent Pool-jában, toborzási adatbázisában őrizzük. Ezáltal Ön felhatalmazást ad, hogy adatait a hat hónapos tárolási időszakon túl is nyilvántartsuk, és folyamatosan figyelembe tudjuk venni a megüresedett állások jelentkezési folyamatában. Az Ön számára megfelelő állásajánlatokról e-mailben vagy személyesen értesítjük.

A TODAY Experts Talent Pool célja, hogy nyilvántartsa a jelentkezési adatait, lehetőséget biztosítva, hogy profilját figyelembe vegyék az Ön számára megfelelő pozíció betöltésére. Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott előzetes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozat. Hozzájárulását azonban bármikor visszavonhatja a   címre küldött üzenettel.

Az adattovábbítás opcionális, arra akkor kerül sor, ha a jelölt megfelel a munkáltatói preferenciáknak, erről az érintettet előzetesen tájékoztatjuk.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, jelölt önéletrajza(i), motivációs levele(i), olyan adatbázisokból (például LInkedIn) kinyert adatok, amelyekhez az Adatkezelő az adott adatbázisra vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek megtartása mellett jogszerűen hozzáfér vagy jut hozzá; toborzási tevékenység keretében betölteni kívánt pozíciók,

Az adatfeldolgozás a HR4YOU AG (Ulbarger Straße 52, 26629 Großefehn/Timmel, Németország) és a Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) alkalmazásaival történik. Emiatt az adatai a szervereikre kerülnek. A Microsoft Corporation esetében előfordulhat, hogy az Ön adatait az Egyesült Államokba továbbítják Data Privacy Framework  alapján.

. További címzettek – a fent említett esetekben – a TODAY-Experts GmbH és a TODAY Experts Oberösterreich GmbH ügyfelei, a potenciális munkáltatók. Adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Amennyiben visszavonni kívánja hozzájárulását, leállítjuk az adatok feldolgozását és/vagy töröljük adatait rendszerünkből. Ehhez kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre:  .

Önnek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége, azonban az adatai nélkül nem tudjuk Önnek szolgáltatásainkat felajánlani.

Adatait nem köteles megadni, de szükségünk van rá, hogy hat hónap elteltével ne kelljen törölni azokat.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Feldolgozott adataihoz bármikor hozzáférhet. Ehhez küldjön kérelmet a HR4YOU bejelentkezéshez e-mailben a  címre.

A munkáltató jelentkezői személyes adatok önálló adatkezelőjének minősül, aki a személyes adatok kezeléséért és felhasználásáért saját maga felel. A munkáltatók által végzett adatkezelés körülményeiről a munkáltatók tudnak tájékoztatást nyújtani saját adatkezelési szabályzatuk alapján. 

1.d. Munkavállalói adatok kezelése

Adatkezelés célja: A munkaviszony létesítése, fenntartása, ezen jogviszonyból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez (pl. bérszámfejtés, szabadságolás, nyilvántartások vezetése stb.), munkaviszony megszüntetése 

Adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása, valamint az Mt. 10. § (1)-(4) bekezdései (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok).

Kezelt adatok: 

 • Név, születési név
 • Születési hely, idő 
 • Anyja születési neve 
 • Állampolgárság
 • Lakóhely / Tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől) 
 • Adóazonosító jel 
 • Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám) 
 • Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén)
 •  Személyi igazolvány száma 
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma 
 • Bankszámlaszám 
 • Elérhetőségek: (telefonszám, e-mail cím)
 • Végzettséget igazoló okmány másolati példánya 
 • Munkabér 
 • Munkakör 
 • Munkaidő 
 • Munkarend 
 • Munkahely 
 • Szakképzettségre vonatkozó adatok 
 • Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok 
 • Betegállományára, szabadságra vonatkozó adatok 
 • Amennyiben a munkavállaló adózási vagy egyéb kedvezmények igénybevétele céljából kéri: házastárs/ gyermekek neve, születési helye és ideje, adószáma, TAJ száma;
 • minden egyéb olyan személyes adatot, amelynek kezelését törvény írja elő, vagy amelyhez az érintett munkavállaló hozzájárul

Az adatok megismerésére jogosult személyek (i) a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy(ek); (ii) a feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükséges esetben, mértékben és ideig a Társaságnak az érintett munkavállaló személyi anyagát kezelő munkavállalója; (iii) könyvelést végző gazdasági társaságnak; (iv) bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más eljáró hatóság hivatalos megkeresés alapján az igényelt mértékig

Adatkezelés időtartama: A munkavállalók személyes adatait az Adatkezelő a munkaviszony fennállása alatt, valamint a munkaviszony megszűnését követő törvényben meghatározott ideig kezeli.

 1. Kapcsolatfelvétel a jelentkezési folyamaton kívül

Minden egyéb kapcsolatfelvételi esetben az Ön által megadott adatokat rendszerünkben rögzítjük és kezeljük. Ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérésének megválaszolására használjuk fel. Ha közzétett kapcsolatfelvételi adatok, például cége webhelye, közösségi média platformok vagy más hasonló médiumok alapján felvesszük Önnel a kapcsolatot, ezt megfelelő érdekből tesszük meg.

A feldolgozás célja információk gyűjtése, jelentkezések feldolgozása vagy egyéb információk – mint például a TODAY Experts GmbH szolgáltatási körével kapcsolatos információk-, az Ön hozzájárulása alapján, amikor Ön velünk kapcsolatba lép.

Kapcsolatfelvétel esetén a feldolgozás a HR4YOU AG (Ulbarger Straße 52, 26629 Großefehn/Timmel, Németország) és a Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) alkalmazásai segítségével történik. Emiatt az adatai a szervereikre kerülnek. A Microsoft Corporation esetében előfordulhat, hogy az Ön adatait az Egyesült Államokba továbbítják a Data Privacy Framework  alapján..

A kezelt adatokat a kapcsolatfelvétel utolsó napjától számított három évig tároljuk, kivéve abban az esetben, ha a további feldolgozásnak jogszabályi oka van.

Adatszolgáltatás nem kötelező, de a kéréseket a szükséges adatok hiányában nem tudjuk megválaszolni.

 1. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés
  3.a Weboldal

Harmadik fél által ajánlott tartalmat vagy szolgáltatást használunk érdekeink alapján (mint például: érdekeltség elemzésben, optimalizálásban vagy kereskedelmi üzemeltetésének az Art. 6 Para. 1 letter f GDPR alapján), amelyek tartalmazzák a szolgáltatásaikat, például videókat vagy betűtípusokat (a későbbiekben „tartalom”). Ez mindig azt jelenti, hogy a harmadik felek megkapják a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudják elküldeni a tartalmat a felhasználó böngészőjébe. Ennek eredményeként a tartalom megjelenítéséhez szükség van az IP-címre. Törekszünk arra, hogy csak olyan tartalmat használjunk fel, amelynek szolgáltatói csak az IP-címet használják az említett tartalom továbbítására. Harmadik felek úgynevezett pixelcímkéket (láthatatlan grafikákat, más néven „web beacon”-okat) is használhatnak statisztikai vagy marketing célokra. A pixelcímkéket olyan információk elemzésére használják, mint például a webhely forgalma. Ezek az álneves információk cookie-ként tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó technikai információkat, hivatkozó webhelyeket, az oldalon töltött időt, valamint az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatos egyéb információkat, de összekapcsolhatók ilyen információkkal is más forrásokból.
Az alábbi ábra áttekintést ad a harmadik fél szolgáltatásairól és azok tartalmáról, beleértve az adatvédelmi szabályzatunkra mutató hivatkozásokat, amelyek további részleteket tartalmaznak az adatkezelésről, és – ahogyan azt korábban már említettük bizonyos mértékig – leiratkozási lehetőségeket:

A Google, Inc. külső betűtípusai, https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). A Google betűtípusok integrációja szerverhívással történik a Google-nél (általában az USA-ban).
Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozás: https://www.google.com/settings/ads/.
A harmadik fél Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA „Google Térkép” szolgáltatásainak térképei biztosítva.
Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozás: https://www.google.com/settings/ads/.
A weboldallal kapcsolatos adatfeldolgozást webszolgáltatónk, a World4You Internet Services GmbH (Hafenstrasse 47-51, 4020 Linz, Ausztria) végzi.

3.b Google Analytics
A Google Analytics az Ön IP-címét használja, és cookie-kat, szöveges fájlokat hagy az Ön számítógépén, és lehetővé teszi a webhely használatának elemzését. A „_anonymizeIp()” bővítményt használjuk. Ez az IP-címeket rövidített formában dolgozza fel.

Az adatkezelés célja a felhasználói élmény javítása és a felhasználói magatartás jogos érdekeken alapuló statisztikai elemzése.

Az összegyűjtött adatokat továbbítják az LLC-hez (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) az Egyesült Államokban, a  Data Privacy Framework  alapján, és álnéven 26 hónapig tárolják.

Megakadályozhatja a cookie-k tárolását a számítógépén a böngésző szoftver beállításainak módosításával; azonban tájékoztatnunk kell, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldalon elérhető összes funkciót. Megakadályozhatja továbbá a süti által létrehozott és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) gyűjtését és a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti ezt a böngészőbővítményt az alábbi linken: http:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3.c HR4You Bejelentkezés
Jelentkezőként hozzáférést kap a HR rendszerünkhöz a HR!YOU személyes adataink kérésére a honlapunkon található felületen keresztül. Ott személyesen kezelheti és frissítheti adatait, vagy akár törölheti is, ha szeretné. A rendszer rögzíti az állapotát és a bejelentkezési időket tartalmazó adatnaplót.

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegyük az Ön hozzájárulásán alapuló adatainak átlátható kezelését.
A feldolgozáshoz adatátvitel szükséges a HR4YOU AG-hoz (Ulbarger Straße 52, 26629 Großefehn/Timmel, Németország), amely ezt a szolgáltatást nyújtja.

A feldolgozáshoz az adatnapló nyilvántartása szükséges, ellenkező esetben a felhasználói fiók nem hozható létre.

 1. Adattovábbítás kapcsolt vállalkozások részére

Azokban az esetekben, amikor az Adatkezelő személyes adatokat oszt meg a Kapcsolt Vállalkozásaival (“Kapcsolt Vállalkozások” alatt értendő a végső anyavállalat, valamint annak leányvállalatai), a Kapcsolt Vállalkozások a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint szintén adatkezelőnek minősülnek. A Kapcsolt Vállalkozások elérhetőségei az linken találhatóak: https://today-experts.hu/imprint/ 

 1. Jogok 

Ön jogosult tájékoztatásra az adatkezelésről, és amennyiben hibás vagy hiányos adatkezelésre kerül sor, kérheti helyesbítését, vagy ha nincs elegendő indok az adatkezelésre, kérheti adatai törlését. Önnek joga van továbbá korlátozni az egyes részeit az adatkezelésnek vagy az összes részét annak ellenőrzése vagy teljes tiltakozása érdekében, ha az az Ön helyzetében különleges okok miatt elfogadhatatlan. Amennyiben adatait egy másik félnek szeretné továbbítani, igénybe veheti az adathordozhatósághoz való jogát. Hozzájárulását vagy beleegyező nyilatkozatát bármikor visszavonhatja.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: , honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosíthatjuk. Kérjük, használja ezt az oldalt, hogy naprakész legyen, mert az esetleges változásokat ide fogjuk feltölteni.